Jesień 2019

Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 - I spotkanie Komitetu Monitorującego w Gdańsku

$image_alt

W dniach 1-2 października 2015r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się I spotkanie Komitetu Monitorującego programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Spotkanie rozpoczęło się uroczystym przemówieniem Marszałka województwa pomorskiego - Mieczysława Struka. W swoim przemówieniu Marszałek podziękował za dotychczasową pracę wszystkich zaangażowanych regionów i pogratulował wspólnego sukcesu jakim było przyjęcie programu przez Komisję Europejską w poprzednim tygodniu. Ponadto wskazał kierunek, w którym powinien zmierzać program na lata 2014-2020 oraz przypomniał o ważnej roli beneficjentów w programie - Najważniejsi są beneficjenci. Oni wymagają wszechstronnego, kompleksowego wsparcia, zarówno na etapie budowania koncepcji projektów, jak też w trakcie ich realizacji. Naszym wspólnym zadaniem jest wykorzystać ich doświadczenie, kreatywność i pomysłowość - powiedział Mieczysław Struk.

W następnej części spotkania został zaprezentowany fragment filmu o osiągnięciach projektów w okresie programowania 2007-2013 oraz zostały przedstawione nowo wybrane delegacje na Komitet Monitorujący w latach 2014-2020. W celach informacyjnych przedstawiamy Państwu oficjalnych członków strony Polskiej:

Województwo Pomorskie:

 • Członek: Marta Bocianowska, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrennego, UMWP
 • Zastępca: Radomir Matczak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Prestrzennego, UMWP

Województwo Zachodniopomorskie:

 • Członek: Krzysztof Żarna, Dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej, UMWZP
 • Zastępca: Anna Błeszyńska, Wydział Współpracy Terytorilnej, UMWZP

Województwo Warmińsko-Mazurskie:

 • Członek: Justyna Lis, Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, UMWWM
 • Zastępca: Witold Kielich, Department Polityki Regionalnej, UMWWM

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

 • Członek: Anita Ryng, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej, MIiR
 • Zastępca: Inga Kramarz, Departament Współpracy Terytorialnej, MIiR

Najważniejsze decyzje podjęte na Komitecie Monitorującym w Gdańsku:

 1. Przyjęcie procedur dot. funkcjonowania Komitetu Monitorującego
 2. Przyjęcie zmian w podziale pomocy technicznej
 3. Przyjęcie Podręcznika Beneficjenta bez kosztów dzielonych (cost-sharing) w programie
 4. Przyjęcie zawartości wniosku aplikacyjnego do programu oraz przewodnika do wypisania wniosku.
 5. Ustalenie kalendarza prac w tym harmonogramu najbliższych naborów w programie, w tym:
 • I NABÓR: 2 listopada - 18 grudnia 2015r.
 • Konsultacje indywidualne z sekretariatem technicznym i punktami kontaktowymi: 3 - 20 listopada 2015r.
 • II NABÓR: 9 maja - 17 czerwca 2016r.

Wszystkie dokumenty i materiały, o których decydowano podczas Komitetu Monitorującego powinny pojawić się na stronach Regionalnych Punktów Kontaktowych i na stronie Wspólnego Sekretariatu w ciagu najbliższych dni.  O nowościach będziemy informować na bieżąco.

 

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.