Jesień 2019

Interreg 2020+

Corina Cretu. Komisarz ds. polityki regionalnej
Corina Cretu. Komisarz ds. polityki regionalnej (fot. Komisja Europejska)

Wkrótce zostaną ogłoszone Ramy Finansowe na następny okres programowania (2020+). Stanowisko Komisarz Corina Creţu ds. polityki regionalnej ws. programów EWT. Będą uproszczenia!

 

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), znane również pod nazwą Interreg, będą musiały zostać przekształcone i usprawnione, ponieważ są rozdrobnione i często utrudnione przez biurokrację - powiedziała komisarz Corina Creţu Komisarz ds. polityki regionalnej.

Pani Komisarz ogłosiła istotne zmiany w architekturze programów Interreg, które wydają się zgodne z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów wydanymi na początku tego roku.

Programy EWT są obecnie fragmentaryczne i pokrywają się w wielu przypadkach, szczególnie w odniesieniu do basenów morskich, gdzie niektóre programy transnarodowe i transgraniczne obejmują ten sam obszar geograficzny, powiedziała Cretu.

Budżet UE finansuje obecnie ponad 100 różnych programów transgranicznych i transnarodowych, które działają w różnych instytucjach zarządzających w całej Europie, obejmując prawie wszystkie obszary przygraniczne między państwami członkowskimi lub państwami członkowskimi a krajami spoza UE. Zdaniem Pani Komisarz propozycja przygotowana w jej departamencie (DG Regio) zmniejszy tę fragmentację bez utraty lokalnego wymiaru współpracy. Będzie się również koncentrować na poprawie strategicznego wymiaru programów Interreg, łącząc je ściślej z istniejącymi strategiami europejskimi, międzyrządowymi i międzyregionalnymi. Takie podejście jest wynikiem ubiegłorocznego komunikatu w sprawie" Wzmocnienia unijnych regionów przygranicznych (dokument oryginalny "Boosting EU Border Regions").

Komisarz dodała również, że usunięcie przeszkód prawnych i administracyjnych związanych z uwarunkowaniami w ramach granic każdego z państw UE pomoże w upowszechnieniu usług publicznych w takich obszarach jak transport, zdrowie i edukacja. Uproszczenie procedur będzie zatem elementem kluczowym Interreg 2020+. Uproszczone zostaną również systemy zarządzania oraz procesy kontroli, zostaną także wprowadzone uproszczone metody dla ponoszonych przez beneficjentów programów kosztów (w różnych krajach i różnych walutach).

W przedstawionym w 2016 r. sprawozdaniu w sprawie EWT Parlament Europejski wezwał Komisję do zaproponowania konkretnych działań w celu uproszczenia zasad sprawozdawczości, audytu i pomocy państwa oraz do ujednolicenia procedur. Parlament Europejski zauważył również, że chociaż EWT stała się jednym z dwóch równie ważnych celów Polityki Spójności na lata 2014-2020, jej budżet w wysokości 10,1 mld euro stanowi jedynie 2,8% budżtetu.

Relacja na podstawie artykułu źródłowego dostępnego tutaj.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.