Zima 2019

Informacje o trzecim naborze Interreg Region Morza Bałtyckiego

Sprawdź, na czym będzie się koncentrował trzeci nabór w programie, który rusza już w październiku.

Trzeci nabór projektów w Programie RMB

W Programie Region Morza Bałtyckiego uruchomiony zostanie jesienią tego roku trzeci nabór wniosków we wszystkich trzech obszarach tematycznych: potencjał dla innowacji, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz zrównoważony transport i ich poddziałaniach.

Szczególny nacisk zostanie położony na projekty przyczyniające się do wzrostu potencjału instytucjonalnego władz publicznych na wszystkich poziomach zarządzania. Od wnioskodawców oczekuje się, iż do projektów zaangażują przedstawicieli władz publicznych z określoną ich rolą w partnerstwie.

Procedura aplikacyjna będzie jednoetapowa, wydłużona. Aplikanci będą musieli skonsultować swoje projekty z IZ/ WS Programu w oparciu o wypełniony i dostarczony formularz (tzw. Project Idea Form) do połowy stycznia 2018r..Po obowiązkowych konsultacjach wybrane pomysły projektowe zostaną przekazane pod obrady KM. Członkowie KM będą mogli skontaktować się z partnerami wiodącymi w sprawie dalszych instrukcji przed złożeniem ostatecznej aplikacji. Termin składania aplikacji mija na początku kwietnia 2018r.

Platformy projektowe

Program oferuje możliwość łączenia się projektów i składania projektów sieciowych (tzw. platform) w wyselekcjonowanych tematach. Ich rolą jest wyraźniejsza promocja rezultatów pojedynczych projektów, lepsza widoczność oraz dostęp dla polityków i udziałowców.

Nabór planowany jest w następujących tematach: inteligentne specjalizacje, czystość wody, niebieski wzrost, intermodalność środków transportu, bezpieczeństwo morskie i budowa statków przyjaznych środowisku. Platformy będą głównie przygotowywane przez partnerów z obecnie wdrażanych bądź kończących się projektów, jednakże każda platforma musi zaangażować przynajmniej jednego partnera z innego programu z udziałem środków unijnych.

Przewidywany kalendarz wydarzeń

W trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego pod koniec września zatwierdzone zostaną warunki uruchomienia obu naborów wniosków i ich otwarcie nastąpi na początku października 2017r..

We wrześniu IZ/ WS rozpocznie konsultacje projektów. Obowiązujący formularz (tzw. Project Idea Form)  będzie dostępny w sekcji „Konsultacje" na stronie programu www.interreg-baltic.eu

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.