Jesień 2019

Granty Instytutu Szwedzkiego

$image_alt

Do 14 kwietnia br. można składać wnioski w konkursie na finansowanie współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego. Maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. koron szwedzkich.

Instytut Szwedzki ogłosił konkurs grantowy na finansowanie współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego. Granty mają być wykorzystywane do inicjowania nowej współpracy lub poszerzania już istniejącej w Polsce, Rosji, Estonii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi, a także w niektórych przypadkach w Mołdawii i Gruzji.

„W skład partnerstw mogą wchodzić takie instytucje jak: władze lokalne, regionalne, rady rozwoju regionalnego oraz rady gmin i okręgów, agencje rządowe, instytucje edukacji wyższej i instytuty badawcze, organizacje biznesowe i handlowe, spółki, organizacje pozarządowe i organizacje międzyrządowe" – poinformowało w komunikacie Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Warmii i Mazur.

Partnerstwo musi angażować minimum trzy kraje, które kwalifikują się do finansowania, a główny wnioskodawca musi pochodzić ze Szwecji. Maksymalne dofinansowanie wynosi 500 tys. koron szwedzkich. Ważne jest, aby projekt podejmował wyzwania ujęte w jednym z następujących dokumentów – Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, Partnerstwo Wschodnie, Bałtycki Plan Działań HELCOM lub był zgodny z dążeniami do bliższego partnerstwa z innymi krajami Regionu Morza Bałtyckiego, w tym Rosji.

Konkurs na 2016 rok będzie dotyczył następujących ogólnych tematów: region ekologicznie zrównoważony, zrównoważony wzrost, wyzwania dla regionu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach: https://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/projektinitiering/

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.