Zima 2019

Dofinansowanie na "niebieskie" technologie

$image_alt

W ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego do 30 września jest otwarty nabór na projekty o tematyce - transfer innowacyjnych rozwiązań do niebieskiego sektora gospodarki.

Europejski Fundusz Morski i Rybacki ogłosił nabór - Blue Technology: Transfer of innovative solutions to sea basin economies.

Zaproszenie do składania wniosków dotyczy wspierania strategicznych partnerstw ponadnarodowych w celu opracowania wspólnych planów działania m.in. w Regionie Morza Bałtyckiego w zakresie koordynacji inwestycji w obszarze niebieskiego wzrostu. Konkretne plany działania powinny zawierać plan inwestycyjny, który zapewni zestaw akceptowanych przez banki (bankable),  gotowych do zainwestowania (ready-to-invest) projektów demonstracyjnych w obszarze nowych technologii, zastosowań przemysłowych, procesów lub usług w ramach docelowego segmentu niebieskiego wzrostu. Celem jest to, żeby projekty demonstracyjne były tak przygotowane dla przemysłu i instytucji finansowych, aby na koniec projektu można było przejść do ich realizacji.

Szczegóły naboru:

 • Dofinansowanie na poziomie 80%;
 • Sugerowana wielkość budżetu projektu  600-800 tys. euro (ale możliwe są zarówno mniejsze jak i większe budżety);
 • Prefinansowanie na poziomie 40% wnioskowanej kwoty;
 • Wnioskować mogą zarówno instytucje i władze publiczne jak i podmioty prywatne, w tym duże przedsiębiorstwa;
 • Obszar: wszystkie kraje UE oraz – w przypadku Regionu Morza Bałtyckiego – także Białoruś, Norwegia i Rosja;
 • Minimalna liczba partnerów: 3 (w tym wnioskodawca);
 • Język aplikacji – jeden z języków oficjalnych UE, preferowany angielski;
 • Minimalne rezultaty projektu: wspólna mapa drogowa z planem inwestycyjnym oraz 2-3 projekty demonstracyjne (bankable and ready-to-invest) angażujące transnarodowe konsorcjum publiczno-prywatne.

Ramy czasowe:

 • Złożenie wniosku – do 30.09.2016
 • Decyzja o dofinansowaniu – styczeń 2017
 • Start projektu – kwiecień 2017
 • Czas trwania projektu – maks. 24 miesiące

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.