Przejdź do komentarzy

Newsy RMB

Decyzje podjęte na ostatnim komitecie w Regionie Morza Bałtyckiego.

$image_alt

Zachęcamy do zapoznania się z listą tematów które były poruszane podczas II Komitetu Monitorującego (28-29.04.2015) w Programie INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Na drugim spotkaniu Komitetu Monitorującego Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (28-29.04.2015r.) zostały wybrane aplikacje projektowe, które przeszły z pierwszego do drugiego etapu 1 naboru (o statystykach pisaliśmy tutaj). Poza tym poruszono kwestie: zaktualizowania strategii komunikacji, zasad pomocy publicznej, zmian w podręczniku beneficjenta oraz przyznaniu wsparcia dla PAC/HAL.

 • Strategia określa główne cele komunikacyjne, grupy docelowe, działania i zadania na najbliższe lata (2015-2023).
 • Przepisy UE mają na celu ochronę uczciwej konkurencji na rynku; partnerzy nie mogą uzyskać przewagi konkurencyjnej poprzez otrzymanie środków unijnych lub innych korzyści (np. szkolenia). Zestaw zasad i procedur związanych z pomocą publiczna został zatwierdzony przez KM. Zasady te pozwolą na przyznanie środków unijnych partnerom projektu zgodnie z przepisami UE.
 • Podręcznik beneficjenta wyjaśnia zasady programu i daje wskazówki na wszystkich etapach cyklu życia projektu, jest kluczowym dokumentem dla projektów.
 • W celu wspierania zadań kordynatorów obszarów priorytetowych i liderów działań horyzontalnych w ramach strategii bałtyckiej, zostaną one wsparte łącznie 1,66 mln EUR dofinansowania (na 18 PAC/HAL).
view szablon artykułu

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Region Morza Bałtyckiego

Monika Strojecka-Gevorgyan
monika.strojecka-gevorgyan@mr.gov.pl
tel. 32 253 90 08

Siedziba:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu
Region Morza Bałtyckiego

c/o Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)
Grubenstrasse 20
18055 Rostock, Germany
Tel: +49 381 45484 5281
Fax: +49 381 45484 5282
E-mail:
info@eu.baltic.net

 

Strona internetowa
www.interreg-baltic.eu

Nabory do programu:

I nabór

 • Otwarcie 1. etapu - 02.12.2014
 • Zamknięcie 1. etapu - 02.02.2015
 • Wybór aplikacji do 2. etapu - 29.04.2015
 • Zamknięcie 2. etapu - 14.07.2015
 • Wybór projektów do realizacji - 18/19.11.2015

II nabór

 • Otwarcie 1. etapu - 01.03.2016
 • Zamknięcie 1. etapu - 01.06.2016
 • Wybór aplikacji do 2. etapu - 13/14.09.2016
 • Zamknięcie 2. etapu - 17.01.2017
 • Wybór projektów do realizacji - 23/24.05.2017

III nabór

 • Otwarcie 1. etapu - III/IV kwartał 2017
 • Zamknięcie 1. etapu - 2 lub 3 miesiące po otwarciu

EDYCJA ARCHIWALNA

 

Programme area map of Interreg Baltic Sea Region

Program w skrócie

   Obszar wsparcia:

 • Państwa UE: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec, Polska, Szwecja;
 • Państwa spoza UE: Białoruś, Norwegia, wybrane obwody północno-zachodniej Rosji.

   Budżet programu:
   263,8 mln EUR (EFRR)
   + 8,8 mln EUR (EIS - po podpisaniu umów finansowych
   UE z Białorusią oraz Rosją)
   + 6 mln EUR (środków norweskich)

   Poziom dofinansowania:

 • Estonia, Litwa, Łotwa, Polska - 85%;
 • Dania, Finlandia, Niemcy, Szwecja - 75%;
 • Norwegia - 50%;
 • Białoruś, Rosja - po podpisaniu umów finansowych.

Morze Bałtyckie to bogactwo środowiskowe i ekonomiczne, które wymaga przestrzegania zasad wspólnego, zrównoważonego jego użytkowania. Współpraca międzynarodowa pozwala wypracować rozwiązania, które wpływają na cały region, nie mając charakteru  wyłącznie krajowego czy lokalnego.

Zakres wsparcia programu

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE). 

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

1) obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;
2) sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;
3) bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;
4) większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;
5) większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

Wymagania dotyczące partnerstwa

W każdym z projektów wymagany jest udział instytucji z co najmniej trzech państw (średnia liczba partnerów w okresie 2007-2013 wynosiła 16). W projektach mogą uczestniczyć władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Wskazane jest zaangażowanie w projekt różnych szczebli decyzyjnych i wykonawczych adekwatnych do podejmowanych w ramach inicjatyw działań.

 Priorytety i Cele Szczegółowe Budżet w mln euro
 1. Potencjał dla innowacji 82,426
 1.1 Infrastruktura badań i innowacji
 1.2 Inteligentne specjalizacje
 1.3 Innowacje nie-technologiczne
 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi 82,426
 2.1 Czyste wody
 2.2 Energia odnawialna
 2.3 Efektywność energetyczna
 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost
 3. Zrównoważony transport 65,958
 3.1 Interoperacyjność transportu
 3.2 Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi
 3.3 Bezpieczeństwo morskie
 3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska
 3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska
 4. Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej 13,192
 4.1 Seed Money
 4.2 Koordynacja współpracy makroregionalnej
 Pomoc Techniczna 15,830
Budżet całkowity  263,830

II nabór do programu

W drugim naborze będą mogli Państwo składać aplikacje projektowe do wszystkich celów szczegółowych w priorytetach 1-3. Będzie obowiązywała procedura dwuetapowa, czyli w 1 etapie - concept note (wersja skrócona), a w 2 etapie - pełna aplikacja projektowa.

Podczas ostatniego spotkania Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (13/14.10.2016, Hämeenlinna, Finlandia) zostało wybranych 75 koncepcji projektowych, które zaproszono do złożenia pełnej aplikacji projektowej. Aplikowanie będzie przebiegało dwutorowo: w wersji cyfrowej - system online BAMOS (do 16:00 czasu środkowoeuropejskiego, 17 stycznia 2017 r.) oraz w wersji papierowej (dokumenty muszą być wysłane najpóźniej 17 stycznia 2017 r.).

Dla liderów projektów, które przeszły do 2. etapu zostaną zorganizowane dwa seminaria o tym samym programie. Pierwsze będzie w Berlinie (12 i 13 października br.), a drugie w Rydze (19 i 20 października br.). Planowany wybór projektów do realizacji nastąpi podczas następnego spotkania KM w maju 2017 r.

Pakiet aplikacyjny w 2. etapie naboru:

Dokumenty obowiązkowe:

Wzór listu poparcia od PACa/HACa (potwierdzający status projektu flagowego SUERMB) - wzór opracowany w 1. etapie naboru

Poradniki i narzędzia:

Jeżeli szukają Państwo partnerów do swoich pomysłów projektowych, zachęcamy do skorzystania z Partner search - Interreg Baltic Sea Region Programme (LinkedIn group) oraz narzędzia Project ideas/Partner search, które znajduje się w naszej bazie (Pomorskie Projekty EWT).

Więcej informacji o 2. etapie naboru znajdziecie Państwo na stronie programu.

Interreg Baltic Sea Region Information seminar (Ryga, 16-17.03.2016)

16 marca 2016 r. w Rydze odbyło się zorganizowane przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Region Morza Bałtyckiego seminarium informacyjne dla instytucji zainteresowanych składaniem projektów w trwającym obecnie, drugim naborze.

Podczas spotkania udzielono wielu praktycznych wskazówek dla przygotowywanych przedsięwzięć, które mogą Państwo znaleźć w pakiecie prezentacji - na temat np.: budżetowania projektu, rozpowszechniania rezultatów czy procedury aplikowania (do pobrania tutaj). Poniżej przestawiamy główne rady prezentowane przez pracowników Wspólnego Sekretariatu:

 • zapoznaj się z projektami zrealizowanymi w poprzedniej perspektywie i zatwierdzonymi do wsparcia w pierwszym naborze, aby nie powielać tematów, lecz proponować działania komplementarne;
 • wyraźnie określ transnarodowy charakter prowadzonych działań;
 • zapewnij odpowiedni zasięg terytorialny zaangażowanych partnerów projektowych;
 • odpowiedz na wyzwania, przed którymi stoi region Morza Bałtyckiego (opisane w programie współpracy);
 • dobrze zdefiniuj grupy docelowe – czyli instytucje, które skorzystają z wyników projektów;
 • zapewnij spójność wszystkich elementów projektu (podejścia, planu działań, dotarcia do grup docelowych itp.);
 • wspólnie z grupami docelowymi pilotażowo testuj wypracowane rozwiązania;
 • nie planuj projektu wyłącznie badawczego ani dużej skali inwestycji;
 • wyjaśnij w projekcie jaką zmianę chcesz przeprowadzić w wybranym priorytecie (należy zmienić schematy działania, a nie doskonalić pojedynczy produkt);
 • opisuj planowane działania w sposób konkretny i unikaj frazesów;
 • wyjaśnij na czym będzie polegała wartość dodana projektu;
 • skup się tylko na aspektach, które możesz zmienić przy pomocy projektu.


Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj
// ]]>