Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa 

 
O programie
Program Interreg Południowy Bałtyk jest instrumentem finansowania , który ma na celu wzmocnić potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu w ramach współpracy transgranicznej między podmiotami lokalnymi i regionalnymi. Niebieski wzrost odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego i regionów przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim. Zielony wzrost to termin opisujący ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w sposób zrównoważony.
 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu?
Organy administracji publicznej, instytucje publiczne, izby handlowe, klastry i organizacje otoczenia biznesu, środowisko akademickie oraz organizacje infrastruktury badawczo-rozwojowej. Ponadto stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, operatorzy transportu publicznego, etc.

 

  Cele Tematyczne i budżet w programie

 
    1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i
         zielonej gospodarki Południowego Bałtyku
9,97 mln €
  1.1 Zwiększanie obecności niebieskiego i zielonego sektora MŚP z obszaru Południowego Bałtyku na rynku międzynarodowym poprzez wspólne działania transgraniczne
  1.2 Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i zielonego sektora MŚP poprzez wspólne działania transgraniczne
    2. Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału Południowego Bałtyku na rzecz
         niebieskiego i zielonego wzrostu
39,77 mln €
  2.1 Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej turystyki 
  2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku
    3. Poprawa transgranicznej sieci połączeń na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego
        transportu
15,79 mln €
  3.1 Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku
    4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora
        gospodarki
8,31 mln €
  4.1 Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne
    5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze
        Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu
4,15 mln €
  5.1 Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych
    6. Pomoc Techniczna 4,98 mln €
Budżet całkowity: 82,97 mln €

Program w skrócie

   Budżet programu:

   83 mln EUR (EFRR)

   Wartość projektów:

 • projekt regularny: 1-2.000.000 EUR
 • projekt mały: 300-500.000 EUR
 • seed money: 40.000 EUR

   Poziom dofinansowania:

 • Litwa, Niemcy, Polska - 85%;
 • Dania, Szwecja - 75%.

 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020

Thorsten Kohlisch - Kierownik
thorsten.kohlisch@southbaltic.eu

tel. (58) 746-38-51

Siedziba:
ul. Grunwaldzka 186, 80-266 Gdańsk

email: southbaltic@southbaltic.eu
tel. (58) 746-38-55, fax (58) 761-00-30

Strona internetowa:

www.southbaltic.eu
 

Nabory do programu:

I nabór

 • Otwarcie 1. etapu - 02.11.2015
 • Zamknięcie 1. etapu - 18.12.2015
 • Wybór projektów do realizacji - 26/27.04.2016

II nabór

 • Otwarcie naboru - 09.05.2016
 • Zamknięcie naboru - 17.06.2016
 • Wybór projektów do realizacji - 11/12.10.2016

III nabór

 • Otwarcie naboru - 02.11.2016
 • Zamknięcie naboru - 16.12.2016
 • Wybór projektów do realizacji - 16/17.05.2017

IV nabór

 • Otwarcie naboru - 22.05.2017
 • Zamknięcie naboru - 30.06.2017
 • Wybór projektów do realizacji - październik/listopad 2017

Południowy Bałtyk w obrazach

 


Regionalny Punkt Kontaktowy - Pomorskie
Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020

// ]]>