Styczeń 2017

Południowy Bałtyk na Transport Week

W ramach Transport Week 2017, który odbędzie się w dniach 7-9 marca br. w Sopocie, zostaną zorganizowane warsztaty zrównoważonego transportu dla Południowego Bałtyku.

Seminarium informacyjne EWT/EIS w Gdańsku

14 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbędzie się seminarium informacyjne. Podczas spotkania będą zaprezentowane możliwości dofinansowania działań w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej/ Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020.

Wakat w sekretariacie Interreg Europa

Sekretariat Techniczny Programu Interreg Europa 2014-2020, z siedzibą w Lille (Francja), poszukuje kandydatów na stanowisko Communication Officer (event management).

Międzyregionalne forum współpracy na Malcie

Kolejna edycja Międzyregionalne forum współpracy: Europe, let's cooperate!, odbędzie się 22 i 23 marca br. na Malcie. Wydarzenie jest jednocześnie forum poszukiwania partnerów do 3. naboru projektów w Programie Interreg Europa 2014-2020, który będzie otwarty między 1 marca a 30 czerwca 2017 r.

Seminarium Interreg Europa

Najbliższy nabór w Programie Interreg Europa 2014-2020 będzie otwarty między 1 marca a 30 czerwca 2017 r. W związku z planowanym konkursem Ministerstwo Rozwoju razem z Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Interreg Europa organizują seminarium informacyjne (7 lutego br. w Warszawie).

Nabór do Seed Money Południowego Bałtyku

Od 10 do 30 stycznia br. jest otwarty 2. nabór Seed Money w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. W ramach projektu „seed money" można uzyskać wsparcie finansowe na wypracowanie właściwej koncepcji projektowej czy znalezienie partnerów projektowych zarówno za granicą, jak i w kraju. Konkurs dotyczy dwóch osi priorytetowych: Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu (Oś 3) oraz Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru (Oś 4).

Rekrutacja pracowników do sekretariatu Polska-Rosja w Olsztynie

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło nabór na wolne stanowiska we Wspólnym Sekretariace Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Nabór na kierownika sekretariatu Polska-Rosja

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło nabór na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, którego siedziba zostanie uruchomiona w Olsztynie.

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się na newsletter, masz możliwość zrobić to bezpośrednio z naszej strony internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać cotygodniową dawkę najważniejszych informacji o działalności EWT oraz inne informacje z regionu.