Wrzesień 2017

Nabór do sekretariatu w Południowym Bałtyku

Sekretariat Techniczny Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (którego siedziba zlokalizowana jest w Gdańsku) poszukuje kandydata na stanowisko Information and Communication Officer.

III nabór w RMB i seminarium informacyjne w Warszawie

Trzeci nabór do projektów regularnych (oś priorytetowa 1-3) w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 został otwarty 5 października 2017 r. i potrwa do 9 kwietnia 2018 r. Instytucje zainteresowane aplikowaniem zachęcamy do udziału w seminarium informacyjnym, które odbędzie się 30 listopada br. w Warszawie. Podczas spotkania będzie można skonsultować swój pomysł projektowy z pracownikami sekretariatu.

Dzień Informacyjny Urbact

W związku z otwartym naborem Sieci Transferu Urbact (do 10 stycznia 2018 r.), Krajowy Punkt Urbact zachęca do udziału w dniu informacyjnym. Mają Państwo do wyboru kilka ustalonych spotkań informacyjnych (m.in. w Warszawie czy Poznaniu), w zależności od Państwa możliwości.

Wsparcie w Interreg Europa

Program Interreg Europa 2014-2020 oferuje bezpłatne Platformy Learningowe w 4 obszarach tematycznych. Jednocześnie zachęcamy do udziału w wydarzeniach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli, które organizuje sekretariat programu Interreg Europa.

QUIZ i nowe Q&A w Polska-Rosja

Z okazji Dnia Europejskiej Współpracy (21 września br.) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 przygotował quiz wiedzy o Programie Polska-Rosja 2014-2020 oraz Unii Europejskiej. Jednocześnie możecie Państwo zapoznać się z czwartą pulą "Pytań i odpowiedzi" przygotowaną przez sekretariat programu w Olsztynie.

Otwarcie III naboru w Europie Środkowej

III nabór do Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020 rozpocznie się 21 września br. Do 25 stycznia 2018 r. będzie można aplikować w ramach prawie wszystkich obszarów tematycznych programu. Wydarzeniem otwierającym 3. nabór, a jednocześnie podsumowywującym 20-lecie współpracy w regionie, będzie konferencja w Berlinie (21-22.09.2017 r.). Zapraszamy do oglądania transmisji online z konferencji.

Podsumowanie dorocznego wydarzenia w Południowym Bałtyku

Tegoroczne wydarzenie Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 odbyło się w dniach 12 i 13 września w Roskilde (Dania). W spotkaniu udział wzięło ponad 100 osób z Danii, Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji. W tym roku wydarzenie poświęcone było zielonej polityce i zielonym technologiom.

Urbact III: nabór do Sieci Transferu jest otwarty

Na podstawie decyzji Komitetu Monitorującego Program Urbact III nabór na 25 Sieci Transferu jest otwarty do 10 stycznia 2018 r.

Seminarium informacyjne oraz konsultacje w Regionie Morza Bałtyckiego

Sekretariat w Rostocku przygotował mały pakiet pomocy dla instytucji przygotowujących się do zbliżającego się 3. naboru w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. W dniach 18 i 19 października br. w Rydze (Łotwa) odbędzie się seminarium informacyjne nt. trzeciego naboru, a od września 2017 r. do połowy stycznia 2018 r. pracownicy sekretariatu mogą konsultować Państwa idee projektowe.

Regionalne seminarium informacyjne EWT - 19.10.2017 r. w Gdańsku (materiały do pobrania)

19 października br. w Gdańsku odbyło się Regionalne seminarium informacyjne programów EWT/EIS 2014-2020. W spotkaniu, które przygotuje pomorskie instytucje do zbliżających się naborów w programach: Południowy Bałtyk, Polska-Rosja, Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa, brało udział ponad 100 osób.

Rekrutacja do sekretariatu Południowego Bałtyku

Sekretariat Techniczny Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (którego siedziba zlokalizowana jest w Gdańsku) poszukuje kandydata na stanowisko Project Officera.

Sierpień 2017

INTERMARE - konferencja inaugurująca projekt

W dniach 12-13 września 2017r. w Gdańsku odbędzie się konferencja inaugurująca jednego z kluczowych projektów programu Interreg Południowy Bałtyk dla województwa pomorskiego i całego regionu

Projekt Intermare ma na celu wzmocnienie konkurencyjności MŚP sektora morskiego w regionie Południowego Bałtyku oraz ułatwienie drogi do internacjonalizacji przedsiębiorstw. Powstanie sieci Intermare złożonej z MŚP, dużych przedsiębiorstw, interesariuszy takich jak klastry morskie, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne ma przyczynić się do lepszej współpracy i rozpoznawalności marki Bałtyckiej w regionie i poza obszarem kwalifikowalnym. Ponadto sieć ma stworzyć możliwości włączenia lokalnych MŚP w istniejące łańcuchy dostawców produktów branży morskiej w regionie. Stworzenie warunków i instrumentów wspierających i ułatwiających internacjonalizację niebieskiej gospodarki ma na celu wzmocnienie możliwości instytucjonalnych podmiotów na rynku regionalnym (Południowy Bałtyk) i globalnym.

Działania w projekcie:

  • Benchmarking – w zakresie promocji gospodarczej regionu, analiza rynku oraz oferty i potencjały dalszego rozwoju firm branży okołomorskich (zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw)
  • Budowa strategii marketingowej dla MŚP branży morskich w regionie Południowego Bałtyku
  • Otworzenie sieci INTERMARE i wyprodukowanie narzędzi teleinformatycznych takich jak strona internetowa sieci oraz baza danych przedsiębiorstw okołomorskich w regionie
  • Uczestnictwo w międzynarodowych targach morskich w Europie i Korei w celu promocji sieci INTERMARE oraz przedsiębiorstw branż okołomorskich z regionu Południowego Bałtyku
  • Trzy niezależne sieci tematyczne (platformy) wraz ze spotkaniami i szkoleniami w zakresie internacjonalizacji MŚP i możliwości korzystania z dostępnych narzędzi i programów wsparcia
  • Stworzenie i wdrożenie wspólnego Planu Działania dla promocji działalności MŚP południowego Bałtyku w Europie
  • Przygotowanie koncepcji promocji oraz organizacja pierwszych międzynarodowych targów wspólnych dla MŚP Południowego Bałtyku w 2020 roku 

Prace nad projektem rozpoczeły się już w połowie 2015 roku. Inicjatorami pomysłu na realizację projektu było Województwo Pomorskie i Międzynarodowe Targi Gdańskie SA. W 2016 roku udało się zrealizować pierwsze plany i przeprowadzić projekt Seed Money, który pozwolił rozwinąć koncepcję projektu, zbudować silne partnerstwo oraz ustalić działania i harmonogram prac. Wszytskie planowane działania brały pod uwagę zapisy Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) oraz inne dokumenty na poziomie krajowym i regionalnym (np. Startegia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020).

Pod koniec ubiegłego roku kompletny projekt został złożony w naborze regularnym do programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i w kwietniu br. pozytywnie zatwierdzony przez Komitet Monitorujący. Przychyna decyzja Komitetu otworzyła drogę do realizacji projektu.

W dniach 12-13 września 2017r. w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich SA (MTG SA) odbędzie się konferencja inaugurująca projekt Intermare. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z założeniami projektu Intermare!

Agenda już wkrótce powinna zostać zamieszczona na stronie internetowej MTG SA.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach EWT/EIS oraz inne informacje z regionu.