Grudzień 2016

view szablon artykułu

Zmiany w podręcznikach beneficjenta

$Image.Atrybut_alt.getData()

W podręcznikach beneficjenta dla Programów Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa, zostały wprowadzone zmiany.

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

W podręczniku beneficjenta, który obowiązuje we wszystkich celach szczegółowych priorytetów 1-3 oraz celu szczegółowym 4.1 (nowa wersja do pobrania), zaktualizowane zostały następujące informacje:

  • procedura przetargowa dla partnerów prywatnych;
  • pomoc publiczna;
  • zmiany w projekcie, w tym procedura włączenia partnera rezerwowego;
  • audyt drugiego stopnia.

Natomiast w podręczniku dla celu szczegółowego 4.2 (nowa wersja do pobrania) poprawiono wskazane poniżej informacje:

  • zamówienia publiczne;
  • zamiany w projekcie.

Interreg Europa 2014-2020

O zmianach w podręczniku Interreg Europa możecie Państwo przeczytać na stronie programu.

Nowa wersja podręcznika do pobrania.


EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się na newsletter, masz możliwość zrobić to bezpośrednio z naszej strony internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać cotygodniową dawkę najważniejszych informacji o działalności EWT oraz inne informacje z regionu.