Styczeń 2017

Wyniki w Południowym Bałtyku

Podsumowanie statystyki (dofinansowanie EFRR i wskaźniki produktu) dwóch naborów regularnych i jednego naboru seed money w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020.

Projekty

Do tej pory zatwierdzono 22 projekty regularne oraz 19 projektów seed money. Podział w poszczególnych priorytetach wygląda następująco:

  • Priorytet 1 (Zdolność innowacyjna i internacjonalizacja) - 3 regularne i 5 seed money;
  • Priorytet 2 (Naturalne i kulturowe dziedzictwo/Zielone technologie) - 12 regularnych i 9 seed money;
  • Priorytet 3 (Transport) - 1 regularny i 2 seed money;
  • Priorytet 4 (Potencjał zasobów ludzkich) - 2 regularne;
  • Priorytet 5 (Zdolność współpracy instytucjonalnej) - 4 regularne i 3 seed money.

Dofinansowanie

Powyższym projektom zostało przyznane 25,7 mln euro dofinansowania z EFRR (kolor niebieski na poniższym wykresie), przez co alokacja dostępna na następne nabory wynosi 52,2 mln euro (kolor zielony).

Wskaźniki

Poniższe wykresy wskazują procent pokrycia wskaźników produktu przez dotychczas zatwierdzone projekty (kolor niebieski). W przyszłych naborach będzie można cały czas odwoływać się do wskaźników, które zostały pokryte w ponad 100%.

Cel Szczegółowy 1.1 (Internacjonalizacja MŚP)

Cel Szczegółowy 1.2 (Innowacyjność MŚP)

Cel Szczegółowy 2.1 (Naturalne i kulturowe dziedzictwo)

Cel Szczegółowy 2.2 (Zielone technologie)

Cel Szczegółowy 3 (Zrównoważony transport)

Cel Szczegółowy 4 (Potencjał zasobów ludzkich)

Cel Szczegółowy 5 (Zdolność współpracy)

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się na newsletter, masz możliwość zrobić to bezpośrednio z naszej strony internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać cotygodniową dawkę najważniejszych informacji o działalności EWT oraz inne informacje z regionu.