Styczeń 2017

Po spotkaniu informacyjnym Polska-Rosja

$image_alt

4 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie informacyjne Programu Polska-Rosja 2014-2020. Zapraszamy do pobrania prezentacji ze spotkania.

Spotkanie jest organizowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Podczas spotkania przedstawiciele wspólnego sekretariatu technicznego zaprezentują cele i planowane działania nowego Programu Polska-Rosja 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 listopada br. w godz. 11:00-14:00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przy ul. Okopowej 21/27, w Gdańsku. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich.

Rejestracja na spotkanie jest dostępna tutaj.

Zaproszenie Dyrektora Radomira Matczaka

Prezentacja ze spotkania

 

Konferencja Polska-Rosja 2014-2020

 
8 grudnia 2016 roku w Gdańsku zaplanowana jest wspólna konferencja oficjalnie otwierająca nowy Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020 oraz podsumowująca wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej PWT LITWA-POLSKA-ROSJA 2007-2013.

Jednym z głównych celów konferencji jest prezentacja najważniejszych osiągnięć realizacji Programu Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, jak również symboliczne zamknięcie Programu. Ponadto w trakcie wydarzenia zostanie oficjalnie otwarty nowy Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014-2020, a uczestnicy zostaną zapoznani z jego założeniami i pierwszymi zadaniami. 

Równocześnie, podczas całego przebiegu konferencji potencjalni wnioskodawcy nowego Programu POLSKA-ROSJA 2014-2020 będą mieli możliwość wzięcia udziału w Forum Poszukiwania Partnerów. Forum to zorganizowane w postaci tematycznych punktów kontaktowych będzie doskonałą okazją do nawiązania współpracy z potencjalnymi partnerami z obu krajów w planowanych projektach. 

Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy zapewnią również tłumaczenie na język polski, rosyjski i litewski. Więcej szczegółów wkrótce.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się na newsletter, masz możliwość zrobić to bezpośrednio z naszej strony internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać cotygodniową dawkę najważniejszych informacji o działalności EWT oraz inne informacje z regionu.