Styczeń 2017

Program Polska-Rosja 2014-2020 zatwierdzony

Fot. ©Depositphotos/pixpack

8 grudnia 2016 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Polska-Rosja 2014-2020. Pierwszy nabór w programie planowany jest na drugi kwartał 2017 r.

Podstawowe informacje o Programie Polska-Rosja 2014-2020

Obszary tematyczne wsparcia:

  1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;
  2. Ochrona środowiska i łagodzenie skutków zmian klimatycznych;
  3. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionów;
  4. Wspieranie zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach .

Zasięg terytorialny wsparcia:

  • po stronie polskiej (podregiony - NUTS 3): Gdański, Trójmiejski, Starogardzki, Elbląski, Olsztyński, Ełcki i Suwalski;
  • po stronie rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki;
  • podregiony: Słupski i Białostocki, jako obszary przyległe (Na obszarze przyległym może zostać wydatkowane do 10% alokacji UE).

Alokacja finansowa programu - 62,3 mln euro dofinansowania (41,6 mln euro ze środków Unii Europejskiej i 20,7 mln euro z budżetu Federacji Rosyjskiej)

Poziom dofinansowania - do 90% (dla polskich i rosyjskich partnerów)

Planowany nabór na projekty - II kwartał 2017 r.

view szablon artykułu

EWT POMORSKIE


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się na newsletter, masz możliwość zrobić to bezpośrednio z naszej strony internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać cotygodniową dawkę najważniejszych informacji o działalności EWT oraz inne informacje z regionu.