Aktualności

Międzyregionalne forum współpracy na Malcie

Kolejna edycja Międzyregionalne forum współpracy: Europe, let's cooperate!, odbędzie się 22 i 23 marca br. na Malcie. Wydarzenie jest jednocześnie forum poszukiwania partnerów do 3. naboru projektów w Programie Interreg Europa 2014-2020, który będzie otwarty między 1 marca a 30 czerwca 2017 r.

Seminarium Interreg Europa

Najbliższy nabór w Programie Interreg Europa 2014-2020 będzie otwarty między 1 marca a 30 czerwca 2017 r. W związku z planowanym konkursem Ministerstwo Rozwoju razem z Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Interreg Europa organizują seminarium informacyjne (7 lutego br. w Warszawie).

Nabór do Seed Money Południowego Bałtyku

Od 10 do 30 stycznia br. jest otwarty 2. nabór Seed Money w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. W ramach projektu „seed money" można uzyskać wsparcie finansowe na wypracowanie właściwej koncepcji projektowej czy znalezienie partnerów projektowych zarówno za granicą, jak i w kraju. Konkurs dotyczy dwóch osi priorytetowych: Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu (Oś 3) oraz Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru (Oś 4).

Najbliższe nabory

Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020:

  • 3. nabór na projekty regularne - od 2 XI do 16 XII 2016
  • nabór na projekty seed money - od 10 do 30 I 2017
  • 4. nabór na projekty regularne - od 22 V do 30 VI 2017

Polska-Rosja 2014-2020:

  • 1. nabór na projekty regularne - I poł. 2017

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020:

  • 3. nabór na projekty regularne - II poł. 2017

Interreg Europa Środkowa 2014-2020:

  • 3. nabór na projekty regularne - II poł. 2017

Interreg Europa 2014-2020:

  • 3. nabór na projekty regularne - od 1 III do 30 VI 2017

Urbact III:

  • nabór do sieci wymiany wiedzy - wiosna 2017

EWT Pomorskie


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się na newsletter, masz możliwość zrobić to bezpośrednio z naszej strony internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać cotygodniową dawkę najważniejszych informacji o działalności EWT oraz inne informacje z regionu.