Pomniejszenie czcionkiNormalny rozmiar czcionkiPowiększenie czcionkiWersja kontrastowa

Aktualności

Zaproszenia do składania ofert w Espon

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej ESPON, z siedzibą w Luksemburgu, ogłosiło 6 zapytań do składania ofert, m.in. na wykonanie analizy ukierunkowanej - Dynamika i strategia planowania przestrzennego w obszarach metropolitalnych. Termin na składanie ofert we wszystkich zapytaniach mija we wrześniu br.

Rekrutacja do Interreg Europa

Do 11 września br. będzie otwarty nabór na dwa wolne stanowiska - Policy Officer i Digital Communication Officer.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 13 lipca 2016 w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych i weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia tj. 28 lipca 2016 r. (z wyjątkiem przepisów określonych w art. 22 pkt 1-3). W związku z powyższym od dnia 28 lipca polscy beneficjenci będą zobligowani do stosowania znowelizowanych przepisów.

EWT Pomorskie


          

 

Szanowny Beneficjencie!

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się na newsletter, masz możliwość zrobić to bezpośrednio z naszej strony internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać cotygodniową dawkę najważniejszych informacji o działalności EWT oraz inne informacje z regionu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

   
// ]]>